Wij nodigen u uit voor het Vitaal Voedsel Community Event dat zich richt op vitale bodems, planten, dieren, levenskrachtig voedsel en mensen in regionale, regeneratieve voedselsystemen.

Wij vertellen het verhaal van de Vital Food Community, in samenwerking met inspirerende sprekers:  

En onze mystery guest is Rineke Dijkinga. In haar lezing vraagt zij jouw aandacht voor de analogie tussen de gezondheid van de aardbodem en onze eigen ‘bodem’, namelijk onze darmen. Letterlijk en figuurlijk vormen de aardbodem en onze darmen de bodem onder ons bestaan. Elke dag kunnen we een wezenlijke bijdrage leveren aan de paraatheid van beide bodems.

Wat volgt is een middag met prikkelende workshops over zowel wetenschappelijke als ervaringskennis:

  1. Vitale bodem en planten – Anton Nigten, Roelf Havinga en Ruud Hendriks (Nederlands & English)
  2. Vitaal voedsel en kwantumlandbouw – Henk Kieft, Marijke Kuipers en Stef Freriks (Nederlands & English)
  3. Vitaal voedsel en meetmethoden – Marjon Wijdeven, Frank Silvis en Roelant de Vletter (Nederlands)
  4. Vitaal voedsel en gezondheid – Gaston Remmers, Annemieke Grimbergen en Kees Anker (Nederlands)

Contact

Amped

bob@amped.nl

06-25440217

www.amped.nl

Fortweg 9
3992 LX Houten
Utrecht

Local2Local

Local2Local bouwt regionale, regeneratieve voedselsystemen en leveren lokale producten aan de lokale markt, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en overheid. Local2Local vergroot de betrokkenheid van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme instrument is een 100% transparante en vraaggestuurde voedselketen die meer kansen creëert voor natuur-inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht. Dit betekent dat we werken aan een grote verandering in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel(productie) en de relatie met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar verhouden.