Op initiatief van Local2Local en Amped sloegen de korte ketenorganisaties Vereniging Flevofood, Oregional, Boeren van Amstel en ProeVkantoor in januari 2023 de handen ineen en richtten zij het Korte Keten Collectief Nederland op. Onze samenwerking was sinds 2020 al geïntensiveerd en het afgelopen jaar hebben wij hard gewerkt om de uitdagingen aan te gaan en de kansen ook echt te pakken.

Momenteel werken onze korte ketens samen in de provincies Utrecht, Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Limburg, Gelderland, Overijssel en in de regio Rivierenland. Hierbij werken wij met het centrale Local2Local-bestelplatform en bedienen wij de klanten door middel van de combinatie van de bestaande logistiek in de regio’s.

Waarom werken wij samen binnen Korte Keten Collectief Nederland?
Het is ons doel om de echte waarde van voedsel te laten voelen in de portemonnee van de boer, het effect van gezonde voeding in de buik van de consument aan te tonen en het landschap en de toegevoegde waarde van een gezonde bodem en buik tussen de oren van beleidsmakers te krijgen.

Lees hier verder over de obstakels en kansen voor korte ketens, onze gebiedsgerichte samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam, het samenwerkingsproces naar steward ownership, het EU4Advice-project, de lancering van het Living Lab voor korte ketens in de MRA, de samenwerking met Data Value Center Agri&Food Korte Keten, onze partners en nieuwe korte ketenpartijen die zich bij KKCN aangesloten hebben. 

Contact

Local2Local

mark@local2local.nl

www.local2local.nl

Fortweg 9
3992 LX Houten
Utrecht

Local2Local

Local2Local bouwt regionale, regeneratieve voedselsystemen en leveren lokale producten aan de lokale markt, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en overheid. Local2Local vergroot de betrokkenheid van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme instrument is een 100% transparante en vraaggestuurde voedselketen die meer kansen creëert voor natuur-inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht. Dit betekent dat we werken aan een grote verandering in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel(productie) en de relatie met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar verhouden.