De Nederlandse agribusiness laat zich niet afleiden door alle politieke discussies over nut en noodzaak van innovaties in de agrarische sector. Met de innovatiekracht zit het wel snor. Boerenbusiness heeft de afgelopen periode weer veel aanmeldingen van technische vooruitgang mogen ontvangen voor de jaarlijkse Agribusiness Award. Dit is de prijs voor de Nederlandse agribusiness met innovatieve producten of diensten die een financieel voordeel opleveren voor de boer.

In totaal heeft de redactie van Boerenbusiness 28 aanmeldingen mogen ontvangen van bedrijven en organisaties die met hun product of dienst meedingen naar deze erkenning voor hun prestatie. Dat zijn er 2 meer dan vorig jaar. En dat is bijzonder, laat Eric de Lijster, hoofdredacteur van Boerenbusiness.nl in een reactie weten. "Het ondernemersklimaat voor de Nederlandse agribusiness mag het afgelopen jaar zachtjes gezegd uitdagend worden genoemd, met onder meer alle uitdagingen na bijvoorbeeld de corona-pandemie, de volatiliteit op de agrarische markten en het zeer onzekere politieke klimaat wat het toekomstperspectief voor met name veehouders onzeker maakt. Dan is het prachtig om te zien dat het agrarisch bedrijfsleven vol blijft inzetten op duurzame innovaties waar agrarische ondernemers hun rendement mee kunnen verbeteren."

Oplossingsgericht
Juist die creativiteit en vindingrijkheid is de reden dat Boerenbusiness de Award in het leven geroepen heeft. Het toont de veerkracht van de sector en biedt inspiratie en motivatie voor anderen om ook aan de slag te gaan. Innovaties op het gebied van het duurzame gewasbescherming, het verbeteren van de dierenwelzijn, het beperken van de stikstofuitstoot of het verfijnen van de bemesting zijn bijvoorbeeld veelvuldig te vinden in de aanmeldingen.

Nu de aanmeldtermijn gesloten is, is het aan de onafhankelijke vakjury onder leiding van Aalt Dijkhuizen om de genomineerden te kiezen. "Fantastisch dat er weer zoveel aanmeldingen binnengekomen zijn voor de Agribusiness Award, en ook nog eens door alle sectoren heen. De Nederlandse agri- en foodsector is wereldwijd toonaangevend geworden dankzij een niet aflatende inzet op innovaties. Belangrijker dan ooit om die positie vast te houden en verder uit te bouwen."

Pitchen
Uit de inzendingen selecteert de jury 3 tot 5 finalisten. Deze finalisten worden op 27 oktober bekendgemaakt. De genomineerden krijgen de gelegenheid om hun inzending persoonlijk aan de jury toe te lichten. Na deze presentaties hakt de jury uiteindelijk de knoop door en kiest de winnaar. De Agribusiness Award wordt op donderdag 24 november uitgereikt op het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. De eerdere winnaars van de Award zijn CowManager (2019),  Limagrain Nederland (2020) en Lely  (2021).

Boerenbusiness