In Flevoland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Gelderland is de Waarde-Ring in 2023 uitgereikt. Dat is per provincie een onderscheiding voor drie mensen die zich het afgelopen jaar bijzonder hebben ingezet voor de versterking van de verbinding tussen boer/tuinder en burger.

Dat kunnen boeren/tuinders/telers/vissers zijn, maar ook schooldirecteuren, directeuren van bedrijven, bestuursleden of medewerkers van organisaties, noem maar op. Als het maar om mensen gaat.

Dutch Food Week is de nationale week van ons eten in oktober, dit jaar van 7 t/m 14 oktober 2024. Weet wat je eet, daar gaat het om: Nederland een stukje bewuster maken van de waarde van ons voedsel. Daar hoort waar-de-ring bij!

Bekijk hier de uitreikingen 2023 per provincie:

    Bekijk hier de uitreiking van de Waarde-Ring 2023