LANDBOUW22 september 2022

Alt text


De afstand tussen boer en burger versterkt het gevoel van eenzaamheid onder boeren, blijkt uit recent Brits onderzoek onder boeren en hulpverleners. Voor een deel gaat het om de directe omgeving, stadse buren die klagen over geluid bijvoorbeeld. Voor een deel ook om de overheid die steeds meer en steeds gedetailleerder eisen stelt en om de media die boeren afschilderen als grootvervuilers.

 

Het onderzoek, uitgevoerd door het Centre of Rural Policy Research van de Universiteit van Exeter en het Farming Community Netwerk, heeft niet de pretentie om representatief te zijn. Het is een kwalitatief onderzoek onder 22 boeren of familieleden en 6 praktijkondersteuners. Vanwege covid-19 werden de telefonisch geïnterviewd aan de hand van een los gestructureerde vragenlijst over gevoelens van eenzaamheid die ze ervoeren of ervaren hadden.

Ondergewaardeerd

Veel van de ondervraagde boeren voelden zich ondergewaardeerd en niet meer verbonden met de samenleving vanwege een totaal gebrek aan begrip voor wat het betekent om boer te zijn en de druk die dat met zich meebrengt. Een aantal geïnterviewden had ook te maken gehad met kwetsende uitlatingen van wandelaars of opgestoken middelvingers van voorbijrijdende automobilisten. Daar kun je natuurlijk je schouders over ophalen, maar als je hele dagen alleen in de cabine van je trekker zit, ga je er wel over lopen malen.

Agrio

Agrio heeft met haar toonaangevend, crossmediaal agrarisch portfolio een sterke relatie met de boeren. Het fundament van deze relatie wordt gevormd door onze onafhankelijk redactie die weten wat er bij de boeren speelt, en versterkt door ons gezamenlijke gevoel om de boeren toekomstbestendig te willen maken én houden. Bij Agrio werken we elke dag met 75-man sterk aan deze relatie en missie.