De varkens van de revolutionaire varkensboerderij Zonvarken krijgen een circulair rantsoen dat voor 100% uit rest- en retourstromen van humane voeding bestaat. FeedValid levert een heel groot deel van de ingrediënten voor dit rantsoen in de vorm van o.a. broodmeel, knäckebrotresten, moutkiemen, chipsresten en hagelslagresten. Mengvoerbedrijf Voerwaarts heeft de uitdaging opgepakt om hiermee goed varkensvoer met een lage CO2 footprint te maken.
Zo maken we met z’n allen voeding voor de varkens die niet concurreert met voeding voor de mens, minder landbouwgrond gebruikt, minder impact heeft op het milieu en voedselverspilling tegengaat. Daarmee laat Zonvarken zien dat maximaal dierenwelzijn, minimale emissies én een gezond inkomen voor de boer prima samen kunnen gaan. Een goed verhaal voor varkens, boeren, buren en consumenten!

Over Zonvarken
Coöperatie Zonvarken is een samenwerking van boeren met een revolutionaire varkensboerderij. De coöperatie is opgericht door vier ondernemers met wortels in de gangbare en biologische varkenshouderij. In de Zonvarkenboerderij wordt maximaal dierenwelzijn gecombineerd met minimale emissies van CO2, ammoniak, fijnstof en geur. De varkenshouderij beschikt over vooruitstrevende stallen van geringere omvang die maatschappelijk omarmd worden, maar ook economisch rendabel zijn. Zonvarken is hierdoor diervriendelijker, milieuvriendelijker en boervriendelijker. Door de vele innovaties zet de coöperatie ook hoog in op het voorkomen van geur- en ammoniakuitstoot. Zonvarken is daarmee ook buurtvriendelijker. Daarnaast helpt Zonvarken voedselverspilling tegen te gaan.

Contact

FeedValid

info@feedvalid.eu

085 201 2100

www.feedvalid.eu/nl/

Munnikenlandse Maaskade 2
5307 TE Poederoijen
Gelderland

FeedValid

FeedValid is gespecialiseerd in de productie van hoogwaardige diervoederingrediënten voor mengvoeder-, aquafeed- en petfood klanten in Noord-West Europa. FeedValid is onderdeel van Brokking Holding, een familiebedrijf dat al meer dan 100 jaar actief is in de productie van en handel in agrarische grondstoffen. Het bedrijf verrijkt grondstoffen en bewerkt reststromen uit de levensmiddelenindustrie tot hoogwaardige en innovatieve diervoeder-ingrediënten. Op een drietal eigen locaties in Nederland en Duitsland worden voormalige levensmiddelen (restproducten) van bakkerijen, koek- en chocoladefabrieken verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige ingrediënten. Producten zoals brood, koek en chocolade krijgen zo een nieuwe duurzame bestemming. De fabrieken in Poederoijen verrijken oliezaden, peulvruchten en granen, waardoor de benutting van de voedingsstoffen voor de dieren verbeterd wordt. Hierbij worden ook de lokaal beschikbare grondstoffen verrijkt. FeedValid draagt hiermee bij aan een efficiëntere en duurzamere voedselproductie en voegt waarde toe aan de kwaliteit van het leven van dieren. Niet voor niets luidt het motto: Adding value for life.