SNELLER DAN VERWACHT ERKENNING VOOR AMBITIEUS DUURZAAMHEIDSPROGRAMMA

Als eerste horecabedrijf in Nederland behaalde CIRFOOD afgelopen week een Platinum-certificaat van EcoVadis. Daarmee slaat het bedrijf goud over en gaat het versneld van zilver naar Platinum. Het is een erkenning dat deze cateraar tot de 1 procent meest duurzame bedrijven met een EcoVadis-beoordeling ter wereld behoort. CIRFOOD zette het afgelopen jaar belangrijke stappen op het gebied van verduurzaming. Samen met adviesbureau Nexio Projects stelde het een ambitieus duurzaamheidsprogramma op. Gasten kunnen op de verschillende locaties genieten van een gezond en lekker aanbod dat bovendien maatschappelijk verantwoord is. Daarnaast heeft CIRFOOD de ambitie om CO2-neutrale catering te leveren.


“We zijn uiteraard supertrots op de erkenning met de EcoVadis-Platinum score”, zegt Stefano Teatini , International Head of Procurement van CIRFOOD. “Een geweldige prestatie van het bedrijf. We kozen bewust voor een onafhankelijke internationele certificering. Hiermee kunnen we onze ambitieuze en tegelijkertijd robuuste en serieuze aanpak op het vlak van milieu, maatschappij en bestuur bekrachtigen. En we kunnen de stappen die we ondernemen op het gebied van duurzaamheid aantonen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is op deze manier verankerd in onze organisatie. Dat we nu al Platinum hebben gehaald is natuurlijk een enorm mooie bevestiging dat we vooroplopen in onze duurzaamheidsdoelstellingen.” Toch is Teatini er ook heel nuchter over. “Desalniettemin is het gewoon weer een stap vooruit in het proces van de continue verbetering die we nastreven. Wij zien het behalen van Platinum niet als einddoel, maar als een begin en een middel om ons te blijven verbeteren."

Ingebed in het DNA
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn ingebed in het van oorsprong Italiaanse bedrijf. Dat komt ook doordat CIRFOOD is ontstaan als een coöperatie van kleine lokale ondernemers. Zij hechten veel belang aan samenwerken, duurzaam omgaan met grondstoffen, zorg voor het landschap, stimulering van de regionale economie en eerlijke prijzen. Het nieuwe, ambitieuze duurzaamheidsprogramma van CIRFOOD Nederland sluit hierop aan. Het oorspronkelijke doel hiervan was om in 2023 EcoVadis-Goud te behalen en in 2024 EcoVadis-Platinum.


Duurzame inkoopstrategie
Om te verduurzamen heeft CIRFOOD een robuust stappenplan. Alle processen zijn nu zo ingericht dat dit makkelijk kan. Teatini: “Dat merk je ten eerste aan onze inkoopstrategie. Die is nu expliciet op vijf pijlers gebaseerd: biologisch, lokaal, duurzaam geproduceerd, eerlijke prijs en veganistisch/vegetarisch. Een groot gedeelte van onze producten valt al onder een van deze pijlers. Zo is onze melk 100 procent biologisch en zijn al onze wegwerpartikelen FSC-gecertificeerd. De komende vijf jaar implementeren we ons ‘CIRFOOD five pillar procurement plan’ steeds verder. Stap voor stap gaan we over naar een volledig duurzaam inkoopassortiment.” Dit doen we overigens zonder dat dit ten koste gaat van smaak. Ons eten is altijd lekker. Want daar draait het uiteindelijk om.

Sustainable Development Goals
Ook op andere vlakken werkt CIRFOOD aan verduurzaming. Hierbij vormen de Sustainable Development Goals (SDG’s) een leidraad. CIRFOOD onderschrijft de SDG’s van de Verenigde Naties. Binnen de VN is duurzaamheid al meerdere jaren een belangrijk thema. Op 1 januari 2016 traden de zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) in werking die tegen 2030 bereikt moeten worden. De SDG’s moeten een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030. De CIRFOOD Group richt zich op acht van de zeventien doelen. In Nederland focust CIRFOOD zich in het bijzonder op SDG 2, 3, 4, 8, 9 en 12. Door deze doelen als uitgangspunt te nemen, krijgen de bedrijfsdoelstellingen een internationale focus. De SDG’s komen terug in het Strategisch Plan 2022-2025. Concreet voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld het wagenpark: vanaf 2025 rijden alle CIRFOOD- bedrijfswagens elektrisch.

De Week van Ons Eten

De Week van Ons Eten is de tweede week in oktober, van 5 t/m 12 oktober 2024, waarin we iederen bewust proberen te laten genieten van goed en gezond voedsel, want het smaakt beter als je weet wat je eet. Onze fantastische voedselsector en innovatie in alle schakels van de keten; alles over voedsel heeft een plek tijdens De Week van Ons Eten.  Wil je meer weten over de achtegrond, het bestuur en het projectteam? Lees dan snel "over ons"!