Samenwerking en kennisuitwisseling voor ondernemers, korte ketenadviseurs en -beleidsmakers
Amped nodigt je graag uit om op maandag 9 oktober van 13:00 tot 17:30 uur deel te nemen en richting te geven aan het Nederlandse korte keten Living Lab.

MELD JE HIER DIRECT AAN!

Met het EU4Advice-project wordt een Living Lab voor korte ketens in de MRA ontwikkeld om ondernemers en andere belanghebbenden toegang te bieden tot kennis, instrumenten en ervaringen. Er zijn op dit moment 1000 korte ketenexperts en -beleidsmakers aangesloten, het Living Lab biedt al veel inspiratie, ervaringen, informatie en instrumenten. Het Living Lab ondersteunt daarnaast nieuwe samenwerkingen, concrete projecten en geeft hiermee richting aan toekomstig Europees beleid voor korte voedselketens.  

Op maandag 9 oktober starten wij formeel met het Living Lab! Wij lichten toe wat er ontwikkeld wordt en hoe jij hier als korte ketenondernemer, adviseur of beleidsmaker gebruik van kunt maken en aan bij kan dragen. 

Met de aftrap van het Living Lab gaan wij dieper in op de onderwerpen uit de inspiratiesessie op 20 juni jl. In 4 break-out sessies gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en knelpunten rondom 4 specifieke vraagstukken in de korte keten. De onderwerpen zijn:  

  1. Landbouw voor de consument: Hoe breng je de behoeften van de consument over naar de boerderijen?
  2. Blended Finance: Hoe financieren we de ontwikkeling van de korte keten?
  3. Marktcreatie: Hoe kunnen we markten bundelen?  
  4. Samenwerking tussen korte ketens: Hoe zie jij dit voor je?

Er zijn twee break-out tijdvakken gereserveerd; je kunt deelnemen aan maximaal 2 sessies. Het Living Lab maakt het je mogelijk om hier een vervolg aan te geven en deze kansen en knelpunten gezamenlijk op te pakken.

Tijdens de afsluitende plenaire sessie delen we de ervaringen uit de break-out sessies en wordt je geïnformeerd over vervolgactiviteiten. We sluiten ontspannen af met hapjes en drankjes uit de regio.

Datum
Maandag 9 okt 2023, 13:00 - 17:30 uur

Locatie
Natural Pavilion, Arboretum West, 1324 WB Almere 

Programma
13:00 tot 13:30 uur - Inloop
13:30 tot 13:45 uur - Opening door Zkh Prins Carlos de Bourbon de Parme
13:45 tot 14:00 uur - Introductie
14:15 tot 15:15 uur - Break-out tijdvak 1
15:30 tot 16:30 uur - Break-out tijdvak 2
16:30 tot 17:30 uur - Afsluiting en borrel

MELD JE HIER DIRECT AAN!

Ken je iemand die dit onderwerp ook interessant vindt? Stuur deze uitnodiging gerust door.

Wil je op de hoogte blijven van dit project? Wordt dan lid van de Short Food Chain EU Community op LinkedIn.

Het Nederlandse EU4Advice Living Lab is een samenwerking van Wageningen Universiteit, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, Provincie Flevoland en Amped en wordt ondersteund door het EU Horizon 2020-project COREnet. Het Living Lab werkt actief samen met verschillende andere ontwikkelprogramma’s, waaronder Korte Keten Collectief Nederland.

Locatie

Locatie
Natural Pavilion
Arboretum West 100
1325 WB Almere
Flevoland

Contact

Amped

lucie@amped.nl

www.amped.nl

Fortweg 9
3992 LX Houten
Utrecht

Details

Naam event
Lancering Living Lab Korte Keten MRA
Datum
ma 9 oktober 2023 00:00 – 13:00
Locatie
Natural Pavilion
Arboretum West 100
1325 WB Almere
Flevoland
Thema
De toekomst van ons voedsel, De makers van ons voedsel
Doelgroep
Professionals, Studenten
Toegang
Reservering

Aan agenda toevoegen

Local2Local

Local2Local bouwt regionale, regeneratieve voedselsystemen en leveren lokale producten aan de lokale markt, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en overheid. Local2Local vergroot de betrokkenheid van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme instrument is een 100% transparante en vraaggestuurde voedselketen die meer kansen creëert voor natuur-inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht. Dit betekent dat we werken aan een grote verandering in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel(productie) en de relatie met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar verhouden.