Op 4 maart waren jongeren aan zet op de tweede Groenpact Manifestatie. Vanwege de corona pandemie was de tweede Groenpact Manifestatie dit jaar helemaal online. Ruim 1.500 mensen keken naar de uitzending via YouTube of Facebook.

Demissionair minister Carola Schouten was te gast. Welke boodschap heeft zij aan de jongeren die of nu in de groene sector studeren of net klaar zijn en aan het werk gaan? Schouten: “Jongeren gaan straks het leven vorm geven: voedsel produceren, biodiversiteit vergroten en natuur creëren in de buitenomgeving, maar ook in de stad. Nederland heeft veel kennis, daarmee kunnen we ook een internationale rol blijven vervullen. Jongeren hebben de toekomst, zij zíjn ook de toekomst. Jullie zullen het vooral samen moeten doen."

Hoe zag de uitzending eruit? 
Centraal in de uitzending stonden jongeren en hun visie op de grote groene uitdagingen: klimaat, kringlooplandbouw, biodiversiteit, gezond voedsel en een duurzame leefomgeving. Hoe kunnen we vanuit de groene sector, als onderwijs, bedrijfsleven en overheid samenwerken en elkaar versterken? Samenwerking is noodzakelijk, sterk leiderschap, kennis en goede ideëen. Er is haast geboden: we kunnen dit alleen samen realiseren!


Tijdens de hele uitzending kon Twan een beroep doen op het Zoom Jongerenpanel. Een selectie van 36 leerlingen, studenten en jonge ondernemers liet van zich horen tijdens de uitzending en in een korte clip.
Waar staan we nu?


In het eerste deel van de uitzending lieten demissionair minister Carola Schouten, Groenpact voorzitter Bastiaan Pellikaan en Jaap Bond, lid van het regieteam Groenpact en vertegenwoordiger van het bedrijfsleven, zien dat er al heel mooie resultaten zijn behaald. Evi Vet, jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel voor de Verenigde Naties, was tafeldame van Twan: "De jonge boeren die ik spreek houden van hun land en van hun vak, ook zij willen op een andere manier ondernemen, maar tegelijk ook een boterham verdienen."


Waar gaan we naar toe?
Hoe zou onze wereld er mogelijk uit kunnen zien als we maatschappelijke uitdagingen succesvol gezamenlijk tackelen, wat is daarvoor nodig? Twan legde dit voor aan wetenschappers Louise Vet en Tim van Hattum en aan Harold Overmars, bestuurslid van het NAJK en veehouder.
Tim heeft samen met andere met wetenschappers van Wageningen University & Research een kaart gemaakt hoe Nederland er in 2120 uit kan zien. Hij schetst een hoopvol beeld van een natuurinclusieve samenleving. Tim : “We zijn ontzettend afhankelijk van de natuur en biodiversiteit. Je moet de natuurlijke systemen, zoals bijvoorbeeld grondtype, centraal stellen. "

Hoe pakken we het aan?
Evi Vet trapte het laatste deel van de uitzending af met een uit het hart gegrepen gedicht: de wonderen van de wereld. Aan tafel waren inmiddels aangeschoven Lars van Ginkel (Adviseur Innovatie en Ontwikkeling bij Koninklijke Ginkel Groen), Eline Klomp (Student Agararisch Ondernemerschap Tuinbouw & Akkerbouw bij Aeres Hogeschool), Robin van Boom (Student Ecologie & Wildlife bij Helicon Opleidingen) en Job Brom (Student Internationaal Land- en Watermanagement bij de Wageningen University.


Voordat Twan met hen in gesprek ging, deed Frans Timmermans vanuit Brussel een dringende oproep aan iedereen: "We moeten de uitstoot met minimaal 55% zien te verminderen en dat moeten we snel doen. Daarbij: iedereen moet weten dat de biodiversiteitscrisis minstens zo belangrijk is als de klimaat crisis. Jongeren gaan de toekomstige wereld vormgeven, maar we moeten ze helpen. Door de solidariteit tussen generaties echt te gaan vormgeven. We moeten dit samen oplossen."


Daarna was het de beurt aan de jongeren, die elk vanuit hun eigen perspectief de uitdagingen belichten. Lars: "We hebben het over integrale problemen, van stad tot platteland zijn oplossingen nodig. Inspirerend voorbeelden zijn verticale bossen en voedselverbouwing in steden. We gaan steeds meer natuur inclusief leven."
Eline: "Ongeveer 40% van de producten wereldwijd zijn geproduceerd met uitgangsmateriaal uit Nederland, experimenteren in Nederland blijft belangrijk om ook andere landen hiervan te laten profiteren."
Robin: "We moeten niet vergeten dat we één zijn met de natuur. Daarin zit de kern van de oplossing, wij horen bij biodiversiteit. Mens, milieu en economie zijn even belangrijk, deze moeten met elkaar in balans zijn. Deze drie zijn ook goed te verbinden."
Job: "Als we elkaar de kans geven om te ondernemen en te ervaren wat werkt en wat niet werkt, ook bij kennisontwikkeling en internationale betrekkingen, komen we verder. We leren er altijd van."
Slotakkoord
Het laatste woord was aan Carola Schouten. Welke boodschap heeft zij aan de jongeren die of nu in de groene sector studeren of net klaar zijn en aan het werk gaan? Schouten: “Jongeren gaan straks het leven vorm geven: voedsel produceren, biodiversiteit vergroten en natuur creëren in de buitenomgeving, maar ook in de stad. Nederland heeft veel kennis, daarmee kunnen we ook een internationale rol blijven vervullen. Jongeren hebben de toekomst, zij zíjn ook de toekomst. Jullie zullen het vooral samen moeten doen."


Blije winnaars Impactprijs
Tijdens de uitzending werd ook bekend gemaakt wie de Impactprijs Groen Onderwijs 2020 op zijn naam mag schrijven. Twee genomineerde leerlingen of studenten per project of startup mochten aanwezig zijn in het Nationale Theater en kregen te horen of zij hadden gewonnen. Er was veel diversiteit in de inzendingen dit jaar: koken met meelwormen, veldbonen, groener wonen, bloemrijke akkerranden, buitenactiviteiten met kinderen, groene bushokjes, natuurlijke golfbrekers, circulaire oplossingen, een educatieve agrifoodlocatie, een spel over de bodem en een gezondere schoolomgeving.

De Week van Ons Eten

De Week van Ons Eten is de tweede week in oktober, van 5 t/m 12 oktober 2024, waarin we iederen bewust proberen te laten genieten van goed en gezond voedsel, want het smaakt beter als je weet wat je eet. Onze fantastische voedselsector en innovatie in alle schakels van de keten; alles over voedsel heeft een plek tijdens De Week van Ons Eten.  Wil je meer weten over de achtegrond, het bestuur en het projectteam? Lees dan snel "over ons"!