Een nieuwe sociale innovatie om met Young Food Professionals de aantrekkingskracht van de Zeeuwse foodsector te vergroten.

In dit project willen we met jongeren die zelf werkzaam zijn in de foodsector werken aan bewustwording van de manier waarop aantrekkingskracht voor jongeren in de foodsector tot stand komt om vervolgens door co-creatie oplossingen te bedenken en te toetsen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Daartoe wordt een specifiek leiderschaps- en participatief innovatieprogramma ontwikkeld, met de focus op de human capital agenda.

Een 16-tal Zeeuwse jonge foodprofessionals gaat gezamenlijk dit programma doorlopen en zal daarbij een 4-tal tijdens het programma bedachte oplossingen toetsten in de participerende ondernemingen.

Deze manier van werken is een participatieve sector-brede aanpak en zal leiden tot een structureel Innovatienetwerk van jongeren in de foodsector. De oplossingen die door de jongeren worden aangedragen beogen de krapte op de arbeidsmarkt te verminderen op een manier waar de jongeren zélf van denken dat die effectief zal zijn. Hierbij zijn diverse aspecten van sociale innovatie aan te geven waarbij de young professionals in hun kracht worden geplaatst als leiders van de toekomst.

 Zowel de methodiek (het programma), het al doende ontstaande young-foodprofessional-netwerk (Young FoodDelta Zeeland) én de bedachte oplossingen zijn overdraagbaar en opschaalbaar. Op deze manier zal structureel een bijdrage geleverd worden aan oplossingen voor de arbeidsmarktproblematiek.

Food Delta Zeeland

De Zeeuwse foodsector werkt aan de toekomst. Dit doen we samen onder de naam FoodDelta Zeeland. De hele foodketen van uitgangsmaterialen, teelt & houderij, ontwerp & verwerking, retail & horeca en alle bijbehorende dienstverlening kunt u in Zeeland vinden. Er is een grote diversiteit aan voeding van zee en van land. Typisch Zeeland. Samen hebben we de ambitie om vanuit ons krachtige verleden in Food Zeeland verder te ontwikkelen tot innovatieve voorbeeldregio voor de toekomst. We doen dit door in een innovatienetwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen door middel van een innovatieprogramma te werken aan de thema’s van de toekomst. Partijen binnen en buiten Zeeland kunnen hier een bijdrage aan leveren: join the future of food