‘Het nieuwe normaal is gezond, vitaal en lokaal.’

Corona legde de kwetsbaarheden van ons globale voedselsysteem duidelijk bloot. De oorlog in Oekraïne liet onze verslaving aan kunstmest zien. 

Het systeem is stuk en ontkennen kan niet meer. Hebben wij nog wel de mogelijkheid om dit zelf op te lossen? Er zijn nog maar 50.000 boeren, het voer wordt geïmporteerd en dat ligt stil. Koken doet nog maar een kleine groep, wij zijn verslaafd aan vet, suiker en gemak. De moestuin heet nu Farmville, melk groeit aan een plant. Wij hebben de boekhouder de baas gemaakt van het voedselsysteem en de boer een slaaf van de economie. Wecken, dat doet de firma HAK voor ons, inmiddels een Russisch bedrijf. De potten komen uit China en de blikken uit Oekraïne. Kortom, kunnen wij deze crisis nog wel zelf oplossen?

Waar is dit misgegaan en hoe lossen wij dit op? Let’s reset. Niet ‘Great’, maar ‘Lokaal’.

Het robuuste uitrolplan van Amped/Local2Local voor een regionaal, regeneratief voedselsysteem in de MRA biedt een stevige oplossing, waar veel partijen zich nu om heen organiseren. Meer dan 65 organisaties en meerdere grote internationale onderzoeksprogramma’s ondersteunen ons en de boeren staan in de startblokken. 

Wat is er allemaal al gedaan? Het begon in 2019, in het weiland van Boeren van Amstel, waar Local2Local samen met de Taskforce Korte Keten, Food Hub en Rabobank het voortouw nam in het organiseren van een regionaal, regeneratief voedselsysteem.

De daaropvolgende 2 jaar zijn een online platform, een omgekeerde marktplaats, randstedelijke logistiek georganiseerd, veel activiteiten voor inspiratie neergezet en vooral een hechte samenwerking gecreëerd. Bekijk deze korte uitleg (video).

Deze inspiratiefase is mede gefinancierd door een bijdrage van Barbara Baarsma van Rabobank Amsterdam, de Gemeente Amsterdam en van de Provincie Flevoland. Alle andere investeringen zijn gedaan door de toegewijde inzet van Amped, Local2Local, Vereniging Flevofood, Boeren van Amstel, Groene Hart Coöperatie, ProeVkantoor, Vereniging Noordzeevis IJmuiden, Dapper.Texel en Oregional.

Op 3 december 2021, tijdens de derde coronagolf, hebben wij deze inspiratiefase afgerond en zijn wij gestart met de activatiefase. Bekijk de video met uitleg (12 min).

Met meer dan 65 partners hebben we verschillende co-creatiesessies gehouden in samenwerking met Floriade Expo 2022, Impact Hub Amsterdam en Pakhuis de Zwijger.

Het doel van deze bijeenkomsten was: 

  1. inzicht te krijgen in de veelheid van projecten en activiteiten die wij met elkaar doen; 
  2. te achterhalen welke praktische hulp elke partner nodig heeft en waar ieders kwaliteiten liggen;
  3. verbinding te leggen met studenten(netwerken) van de HvA en de VU. 

Daarnaast hebben wij onze online platforms klaar gemaakt voor de integratie van blockchain. Bekijk Mark Frederiks’ presentatie in Dubai (vanaf 06:09:00) over wat het doel hiervan is.

Het is belangrijk om te vermelden dat deze hele fase met een in-kindbijdrage van Floriade Expo, Provincie Flevoland en Impact Hub Amsterdam volledig is gerealiseerd door het team van Amped/Local2Local en de tomeloze inzet van de boerenvertegenwoordigers van Flevofood, Groene Hart Coöperatie, Oregional, ProeVkantoor, Boeren van Amstel, Vereniging Noordzeevis IJmuiden en Dapper.Texel.

Start conversiefase uitrolstrategie - Floriade Expo, 8 juni 2022
Afgelopen woensdag sloten wij de activatiefase formeel af in The Natural Pavilion op de Floriade. Tijdens deze bijeenkomst gaven wij inzicht in de oogst van activiteiten en organisaties die zich hebben gecommitteerd aan het uitrolplan. Wij speelden met elkaar het Mycelium-netwerkspel, waarmee de verbondenheid van de deelnemers nog tastbaarder en inzichtelijker werd gemaakt.

Ook zetten wij de boerennetwerken op het podium om hun hulpvraag met elkaar in te vullen en speelden wij het halen-en-brengen-spel om de zorginstelling De Omring te ondersteunen bij haar transitie naar meer gezond en lokaal voedsel, en uiteraard oogsten wij alle hulp die de boeren nodig hadden. 

De volgende fase in het proces is de conversiefase. In deze fase richten wij ons op de samenwerking op de lange termijn, waarbij het GAIN transitiemodel leidend is. De samenwerking zal zich (gefaseerd) vanuit een optelsom van losse projecten als een zwerm gaan organiseren. 

Hierbij zijn de keten van vertrouwen in ons netwerk, de onderlinge verbinding (afstand tot elkaar), ieders eigenbelang vanuit de toegevoegde waarden en feitelijke bewijslast door transparantie fundamentele ingrediënten. 

Contact

Amped / Local2Local

marc@amped.nl

06-28497293

www.local2local.nl

Fortweg 9
3992 LX Houten
Utrecht

Local2Local

Local2Local bouwt regionale, regeneratieve voedselsystemen en leveren lokale producten aan de lokale markt, gericht op onderwijs, gezondheidszorg en overheid. Local2Local vergroot de betrokkenheid van burgers en klanten bij de uitdagingen in het voedselsysteem. Local2Local’s ultieme instrument is een 100% transparante en vraaggestuurde voedselketen die meer kansen creëert voor natuur-inclusieve landbouw, sluitingscycli en concurrentiekracht. Dit betekent dat we werken aan een grote verandering in de kwalitatieve en economische waardering van voedsel(productie) en de relatie met de leefomgeving, gezondheid (zorg), de markt en onderwijs. Dit vereist sociale innovatie waarbij de topsectoren, sociale partners, kennis- en financiële instellingen, ketens en overheden zich op een nieuwe manier tot elkaar verhouden.