Boerenbusiness, het online platform voor topondernemers in de agrarische sector, reikt dit jaar voor de vierde keer de Agribusiness Award uit. We nodigen bedrijven uit de Nederlandse agribusiness uit om zich met hun innovatie in product, dienst of bedrijfsproces in te schrijven voor de editie van 2022. 

Boerenbusiness wil met de Agribusiness Award de innovatiekracht van de Nederlandse agribusiness voor het voetlicht brengen. Elk bedrijf met een vernieuwend product, dienst of bedrijfsproces kan zich aanmelden, ook bedrijven die al eerder hebben meegedaan, maar niet hebben gewonnen. Er zijn wel enkele belangrijke voorwaarden. Zo moet de vinding een bewezen financieel voordeel opleveren voor de agrarisch ondernemer en moet de inzending relatief nieuw zijn, maar al wel op de markt zijn gelanceerd.

De eerdere winnaars van de Agribusiness Award zijn Lely in 2021, Limagrain Nederland in 2020 en CowManager in 2019. Lely nam de prijs in ontvangst voor de stikstofreducerende Lely Sphere, Limagrain ontving de Award voor het zogeheten mobiele LG Lab, waarmee ter plekke de voederwaarde van grasmonsters kan worden bepaald. CowManager kreeg de Award in 2019 voor de koesensor, waarmee de melkveehouder continu de gezondheid van de koe kan monitoren. 

Vakjury kiest de winnaar
De winnaar van de Agribusiness Award ontvangt naast de Award zelf een mediapakket ter waarde van €6.500 te besteden bij Boerenbusiness. ABN AMRO onderstreept graag het belang van innovatie en verbindt zich aan de Award. De bank ondersteunt de winnaar in het vervolgtraject met kennis, expertise en netwerk op het gebied van innovatie voor een extra zetje richting de toekomst.

De winnaar wordt gekozen door een vakjury onder leiding van Aalt Dijkhuizen. Volgens Dijkhuizen is de sector veel te bescheiden als het gaat om het onder de aandacht brengen van vernieuwingen. "In de Nederlandse agri- en foodsector vinden iedere dag slimme, nieuwe ontwikkelingen plaats. We zijn echter niet de sector die dat meteen aan de grote klok hangt", zo vertelt Dijkhuizen. Vernieuwingen in de agribusiness blijven naar zijn beleving daardoor te vaak buiten beeld. "Dat is jammer, zeker wanneer er in de gehele sector van kan worden geprofiteerd. Dat kan een commerciële insteek hebben, maar ook het leveren van een bijdrage aan het positieve imago van de sector. Kortom, alle reden om interessante producten of diensten aan te melden voor de Agribusiness Award van Boerenbusiness."

"De Agribusiness Award is bedoeld als waardering voor een bedrijf dat met een nieuw product of dienst financieel voordeel weet te realiseren voor Nederlandse agrarische ondernemers in de veehouderij en akkerbouw", vertelt Eric de Lijster, hoofdredacteur van Boerenbusiness.nl. "Voor bedrijven die de sector met hun innovatiekracht, duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid inspireren en naar een hoger plan tillen."

Aanmelden
Ben jij of ken jij hét bedrijf in de agribusiness die met een vernuftig product, vernieuwende dienst of baanbrekend productieproces de boer aantoonbaar financieel voordeel oplevert? Meld je aan!

Boerenbusiness