Over Annie

Annie de Veer is vanuit het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit betrokken bij het bestuurlijk overleg van Dutch Food Week.


Sinds 2019 is ze in Den Haag directeur Strategie, Kennis en Innovatie. Daarvoor werkte ze als directeur Livestock Research bij Wageningen UR, waar ze ook afstudeerde als algemeen agrarisch econoom.