Willemien Meeuwissen is gedeputeerde in de provincie Drenthe en sinds juli 2023 bestuurslid-secretaris.

Willemien wil zich graag inzetten voor het verbreden van kennis over de agrifoodsector en het laten zien van de waarde hiervan voor onze samenleving. Zij is iemand die in kansen denkt, graag de verbinding zoekt en een bijdrage wil leveren aan het verbeteren en versterken van de regionale voedselketen.