Jong Leren Eten Fryslân

Leeuwarden, Friesland

Over Jong Leren Eten Fryslân

Wat is Jong Leren Eten
Binnen het Jong Leren Eten programma werken het Rijk, kinderopvang, scholen, lokale overheden en maatschappelijke organisaties samen. Het doel? Kinderen en jongeren meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken.

Over Jong Leren Eten
Het is onze ambitie om jeugd/jongeren (0-18 jaar) in de setting van kinderopvang en onderwijs ‘voedselvaardig’ te maken. Dat is dus leren over gezonde voeding voor jezelf én voor de aarde, zodat jeugd/jongeren zélf toegerust worden om gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Het programma Jong Leren Eten begeeft zich -gericht op het thema Voeding- op het snijvlak van gezondheidseducatie en natuur- en milieueducatie.

Beleidskaders Jong Leren Eten
Het programma Jong Leren Eten is een initiatief van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselveiligheid (LNV) en wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van VWS (met op de achtergrond OCW). Het programma is gericht op structurele aandacht in het onderwijs voor voedingseducatie. 

Jong Leren Eten programma-organisatie
Het programma Jong Leren Eten kent een compact landelijk programmabureau en een breed netwerk van JLE-makelaars in de provincie Fryslân. 

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.