De Week van Ons Eten wordt jaarlijks georganiseerd in de tweede week van oktober. Tijdens deze week proberen we Nederland een beetje bewuster te maken van ons eten.

Nederland heeft een wereldwijd erkende, sterke en innovatieve voedselsector met enorm veel bedrijven, groot en klein, waaraan heel veel mensen met hun gezinnen verbonden zijn. Bovendien gaat het om onze gezondheid en ja, ook de gezelligheid rond het eten. Daar mogen we best eens een keer bij stilstaan. 

Daarom worden tijdens de Week van Ons Eten in het hele land allerlei evenementen georganiseerd. Iedereen kan namelijk meedoen, op voorwaarde dat je positief bent over jezelf en nooit negatief over de ander

De Week van Ons Eten betekent ook een betere verbinding in ons land: vooral tussen boer (tuinder/visser) en burger. De Openingsmarkt en de afsluitende Ontmoet de Boer Dag op 12 oktober dragen met name hieraan bij, maar ook de vele activiteiten in het hele land zoals markten, open dagen, proeverijen, congressen etc.


De Week van Ons Eten was eerder Dutch Food Week maar met het Nederlandstalige vervolg willen we nog beter aansluiten bij het publiek. De stichting organiseert behalve De Week van Ons Eten ook netwerkbijeenkomsten en een aanmoedigingsprijs voor jonge ondernemers. 


Initiatiefnemer is de Topsector Agri & Food die bij de oprichting graag Nederland wilde laten zien wat we kunnen, weten en doen op het gebied van ons eten. De Topsectoren Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Life Sciences & Health werken er nu actief aan mee. De stichting is een non-profit-organisatie en werkt samen met de Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Life Sciences & Health, de ministeries LNV en EKZ, vele provincies, Wageningen UR, hogescholen, MBO’s maar ook diverse bedrijven, die allemaal meewerken om vooral De Week van Ons Eten in oktober meer bekendheid te geven. 

Het bestuurlijk overleg en het projectteam van Dutch Food Week vormen slechts een kleine kern van het daadwerkelijke team! Want ook de social media reporters, de mensen van DFW TV, de administratie, event managers, de vele vrijwilligers en andere medewerkers horen erbij! Plus dat iedereen in Nederland mee kan doen om van De Week van Ons Eten tot een steeds groter succes te maken. 


Meld jouw activiteit aan op onze website, zodat we met elkaar lekker en gezond kunnen gaan eten. Want het smaakt beter als je weet wat je eet.

Het bestuurlijk overleg van Dutch Food Week:

Het projectteam van Dutch Food Week en De Week van Ons Eten