Natuur en Milieu Gelderland

Gelderland

Over Natuur en Milieu Gelderland

Natuur en Milieu Gelderland staat voor een provincie met een aantrekkelijk landschap, een rijke biodiversiteit en een gezonde 
leefomgeving voor mens, plant en dier. Voor nu en voor generaties na ons. In de provincie werken we aan duurzame voedselproductie en -consumptie en het voedsellandschap van de toekomst. Dit doen we als partner in het Platform Natuurinclusieve Landbouw, door het versterken van de duurzame korte keten, het verbinden van boeren en burgers en het ondersteunen van de voedselbeweging van onderop.

Foto: Hans Barten

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.