Duurzame Bloemkool

Amsterdam, Noord-Holland

Over Duurzame Bloemkool

In opdracht van provincie Noord-Holland wordt op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Hem (Noord-Holland) onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels.

De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.


Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Amsterdam Green Campus, Universiteit van Amsterdam, Ecolane en vollegrondsgroente.net.

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.