Caring Farmers

Over Caring Farmers

Caring Farmers is de nieuwe boerenbelangenbehartiger voor alle boeren die op weg zijn naar een natuurinclusieve kringlooplandbouw. Voor boeren die al kringlooplandbouw bedrijven, of die de eerste stappen in die richting maken.

Maar ook consumenten, ketenpartners, wetenschappers, NGO's zijn welkom om aan te sluiten bij de Caring Community! Want een voedseltransitie doen we met zijn allen. Caring Farmers is een stichting die alle partijen wil verbinden zodat we samen sneller komen tot natuurinclusieve kringlooplandbouw.

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.