De Nieuwe Leefstijl

Roderesch, Drenthe

Over De Nieuwe Leefstijl

Voedsel is zo vanzelfsprekend voor ons allemaal dat (bijna) geen bestuurder in de gemeente of provincie het expliciet in zijn portefeuille heeft. De impact van voedsel is echter groot en duidelijk op: gezondheid, veiligheid, milieu, energie en arbeid. En op onze economie!
Daarom moeten er plaatsen komen voor bewustwording van die belangrijke relaties. Niet alleen voor bestuurders en beleidsmakers, maar voor iedereen.

Stichting de Nieuwe Leefstijl werkt naast de uitvoering van een groot aantal projecten hieraan door middel van het opzetten van een leer- en ervaarcentrum voeding in een duurzame voedselketen.
Centraal thema bij het leer- en ervaarcentrum(FoodXNoord) zal ons voedsel zijn, de noodzakelijke rol van de bodem (land- en tuinbouw), veeteelt, vissen, het water (niet alleen voor de vissen, maar ook het benodigde water voor de productie van voedsel). De ervaringen ermee leveren meer inzicht in wat er nodig is om het voedsel op onze borden te krijgen: van de grond tot de mond, of van de boer (en de boot) tot je bord.

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.