provincie Fryslan

Leeuwarden, Friesland

Over provincie Fryslan

In Fryslân bevorderen we de verbinding tussen boeren en burgers. Zo vergroten wij de maatschappelijke waardering en bewustwording voor de landbouw en voedselvoorziening. Dit is de sector die ons eten produceert. Goed voedsel en veilig voedsel. Van een kwaliteit die ze wereldwijd waarderen. Daarbij past het bevorderen van de lokale voedselproductie en -ketens. Veel boeren werken hier al aan mee. Wij laten dit graag meer zien. Wij zijn trots op producten uit Fryslân!

Samen met de Friese boeren en burgers werken we aan ons gezamenlijk doel: topvoedsel uit een rijk en vruchtbaar landschap. Daarom heeft de provincie Fryslân een actieplan opgesteld voor de komende negen jaar: de Friese Landbouwagenda 2021 - 2030.