Jong Leren Eten Gelderland

Gelderland

Over Jong Leren Eten Gelderland

Binnen het programma Jong Leren Eten werken het rijk, scholen, kinderopvang, lokale overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties samen. Het programma wordt in heel Nederland ingezet en is per provincie op maat georganiseerd.

Het Doel? Kinderen en jongeren tussen 0 en 24 jaar meer in aanraking brengen met kennis en activiteiten over gezond en duurzaam voedsel, zodat ze zelf gezonde én duurzame keuzes kunnen maken en voedselvaardig worden.

Er wordt gewerkt via de methode van belevend- en ervarend leren bij de jongere doelgroepen. Bij jongeren vanaf 16 jaar wordt veel gewerkt met onderzoeksopdrachten, masterclasses, challenges.

Hoofdthema's: 1. herkomst van ons voedsel, 2. smaakontwikkeling (koken, proeven, eten), 3. gezonde voedselomgeving in en rondom het onderwijs, 4. tegengaan van voedselverspilling.

Jong Leren Eten biedt lesmateriaal over voedseleducatie aan:  Lesmaterialen voedseleducatie voor alle typen onderwijs 

Ook is er een stimuleringsregeling voor kinderopvang, primair-, voortgezet en mbo-onderwijs: Stimuleringsbijdrage Lekker naar Buiten 

Jong Leren Eten-Gelderland heeft daarnaast ook nog een regeling waarmee 'groene handjes' (groene adviseurs m.b.t. aanleg groene pleinen, ondersteuning schoolmoestuinieren en voedseleducatie) ingezet kunnen worden: Gelderse regeling Groene Handjes

Laatste berichten Alles bekijken