Provincie Gelderland

Arnhem, Gelderland

Over Provincie Gelderland

Gelderland is de grootste provincie van Nederland. De provincie is gelegen in het midden en oosten van Nederland en wordt in het noordoosten begrensd door Overijssel, in het oosten door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het zuiden door Limburg en Noord-Brabant, in het uiterste zuidwesten door Zuid-Holland, in het westen door de provincie Utrecht en in het noordwesten door de provincie Flevoland, gescheiden door de Veluwerandmeren. De hoofdstad van Gelderland is Arnhem. 

De combinatie van cultuur, natuur en de diversiteit van het agrarische landschap is kenmerkend voor Gelderland. De agrarische sector is van oudsher een belangrijk onderdeel van de Gelderse identiteit. Nog steeds zijn we trots op de Gelderse boeren, onze partners in het verzorgen van een vitaal platteland. De helft van ons grondgebied is agrarisch en wordt enerzijds getekend door de graslanden in gebruik door de melkveesector en anderzijds doordat alle agrarische sectoren in Gelderland vertegenwoordigd zijn: veeteelt, akkerbouw, glastuinbouw en fruitteelt. De aanwezigheid van de fruitteelt leidt tot een toeristische attractie in de Betuwe (bloesemtocht in het voorjaar en fruitcorso). In Gelderland is de melkveehouderij zowel qua aantal bedrijven als bijdrage aan de economie binnen de totale land- en tuinbouw een dominante sector. Ook in de bijdrage aan het landschap via beweiding en ander onderhoud is de melkveehouderij voor Gelderland belangrijk.

Met de kennisinfrastructuur in onder meer de FoodValley en de WUR vormt kennis over het hightech landbouwsysteem een belangrijk exportproduct. Gelderland heeft de ambitie om ook koploper te blijven met kennis om op een duurzame wijze gezond voedsel te produceren.

Galerie