Voor de Oogst van Overmorgen

Over Voor de Oogst van Overmorgen

Voor de oogst van morgen verbindt personen en organisaties die leiderschap nemen in de verduurzaming van het landbouw- en voedselsysteem en gezamenlijk de evenwichtige transitie daarvan versterken en versnellen. Het is een netwerk waarin deelnemers samen durven dromen, denken en doen.

Onze overtuiging is dat transitie begint bij individueel en collectief leiderschap, dat transitie gedragen wordt door samenwerking in een netwerk van actiegerichte veranderaars en dat transitie concreet vorm krijgt door actief samen te werken in gebiedsgerichte transitie-experimenten

Laatste berichten

Geen berichten gevonden.